تبلیغات
پزشکی-روانشناسی-اطلاعات دارویی - به تعلل خود خاتمه داده و عملگرا باشید

محك-موسسه حمایت از كودكان


مطالب این سایت را در چه حدی می بینید؟
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

اگر شما فردی هستید که به یک شیوه زندگی میکنید و میگویید که قصد دارید در آینده به طرز دیگری زندگی کنید، فقط اهل حرف هستید. فردی هستید که همیشه کاری را به بعد موکول میکنید ولی هرگز آن را انجام نمیدهید. عبارات کاشکی و امیدوارم، چیزی جز اتلاف وقت نیستند. این عبارات، شما را از تصمیمات مهمی که در مورد فعالیتهای زندگی خود اتخاذ کردهاید بر حذر میدارد. در واقع کارهایی که شما انجام نمیدهید، به بعد موکول نمیشود بلکه ضایع میگردند. وقتی کاری را به بعد موکول میکنید، لحظات فعلی خود را به بطالت میگذرانید. تعلل نوع دیگری از بطالت است. تعلل جنبه نیرومند و طاقت فرسای زندگی است. برای اکثر مردم تعلل مفری برای فرار از زندگی کنونی است. زمانیکه در کاری تعلل میورزید باعث میشود که از توان خود در لحظه فعلی دریغ کنید و از این بابت به این امید دل می­بندید که کارها در آینده روبراه خواهند شد. به قول بزرگی: تعلل، هنر ماندگاری در گذشته میباشد.اگر شما فردی هستید که به یک شیوه زندگی میکنید و میگویید که قصد دارید در آینده به طرز دیگری زندگی کنید، فقط اهل حرف هستید. فردی هستید که همیشه کاری را به بعد موکول میکنید ولی هرگز آن را انجام نمیدهید. عبارات کاشکی و امیدوارم، چیزی جز اتلاف وقت نیستند. این عبارات، شما را از تصمیمات مهمی که در مورد فعالیتهای زندگی خود اتخاذ کردهاید بر حذر میدارد. در واقع کارهایی که شما انجام نمیدهید، به بعد موکول نمیشود بلکه ضایع میگردند. وقتی کاری را به بعد موکول میکنید، لحظات فعلی خود را به بطالت میگذرانید. تعلل نوع دیگری از بطالت است. تعلل جنبه نیرومند و طاقت فرسای زندگی است. برای اکثر مردم تعلل مفری برای فرار از زندگی کنونی است. زمانیکه در کاری تعلل میورزید باعث میشود که از توان خود در لحظه فعلی دریغ کنید و از این بابت به این امید دل می­بندید که کارها در آینده روبراه خواهند شد. به قول بزرگی: تعلل، هنر ماندگاری در گذشته میباشد.  

 

مهمترین عامل تعلل در کارها ترس میباشد. ترس پدیدهای نیست که به خودی خود وجود داشته باشد، بلکه میوه و ثمره یک فکر معیوب است. ترس یک پندار باطل است که تنها به خواست و اجازه شما بر وجودتان حاکم میشود و شما با مهارت تمام این ایده را پرورانده، به آن هیبت بخشیده و از آن یک غول بی شاخ و دم میسازید. جسورانه ترین کار فرد ترسو و محافظه کار آن است که بوجود چیزی بنام شهامت اقرار کند و آنگاه براساس آن دست به عمل بزند. قدرت نهایی انسان از حس جسارت و ماجراجویی او ناشی میشود. بنابراین، تمام تلاش خود را در راه غلبه بر ترس به کار ببرید. چرا که اگر به پیامهای ترس و تردید گوش دهید، حقایق مسلم زندگی، چون صلح و صفا، تندرستی، شادمانی و عشق را به بوته فراموشی سپرده، افکار سیاه و منفی را بر خویش مسلط خواهید ساخت. بنابراین برای غلبه بر تعلل در کارها نکات زیر توصیه میشود:

 

 

1- اهل حرف زدن نباشید. انسان هر چه بیشتر سخن بگوید، کمتر ذهن را به عمل متمرکز میکند. کسی که کاری انجام نمیدهد، غالبا اهل انتقاد است. اهل حرف بودن آسان است ولی اهل عمل بودن مستلزم تلاش، مخاطره و تغییر است. افرادی که در جهان اهل عمل هستند، وقتی برای انتقاد دیگران ندارند. آنها سرگرم کار خود هستند.

 

2- تصمیم بگیرید که کاری را در همین لحظه انجام دهید. زندگی ارزش آن را ندارد که اوقات خود را صرف نگرانی از کارهایی که میباید انجام دهید، کنید. تعلل شما را وا میدارد که لحظات فعلی را صرف نگرانی از آینده کنید. اگر کاری در زمان حاضر انجام گیرد، روشن است که دیگر اثری از اضطراب بجا نمیماند. کل عمر شما ذرهای بیش نیست. تاخیر در هر کاری بیمعنی است. برای انجام کاری که از آن اجتناب میکنید، شجاعت به خرج دهید.

 

3- اگر شما بخواهید که دنیا تغییر کند، از آن گلایه نکنید، کاری صورت دهید. به عوض اینکه فردی آرزومند، امیدوار یا ایرادگیر باشید، مرد عمل باشید. از کلمات کاری ساخته نیست، تنها به عمل و اقدام تکیه کنید. اقدام، بزرگترین آموزگار روی زمین است. یک حرکت به جا و مناسب معادل میلیونها کلمه سنجیده شده ارزشمند است. اقدام مرکبی است که تواناییها به توسط آن در جهان مادی متظاهر میشود. عمل موثرترین نوشداروی غلبه بر اضطراب و افسردگی و سایر احساسات منفی است. افسردگی مولود عدم تحرک و رکود است و نه مولد آن. هرچه بکنید و از هر کجا که آغاز کنید بهتر و موثرتر از فرو رفتن در باتلاق عدم تحرک است.

 

4- قدرت و توانایی تنها به مدد آزمون و خطا دست یافتنی است. ممکن است به بیراهه برویم و از جاده اصلی منحرف شویم ولی میتوانیم با نگرش مثبت بر اشتباه خود، از آن تجربه پند بیاموزیم و به مسیر خویش بازگردیم. به پا خیزید، دست به عمل بزنید، شکست بخورید و با نگرش بر جنبه مثبت اشتباه خود، از آن تجربه پند بیاموزید و عاقبت اهریمن ترس را نیست و نابود کنید. یادتان باشد که: شکست یعنی رسیدن به جایی که کار از آن جا آغاز شده است.

 

5- برای آفرینش تغییر عمده و اساسی، باید متکی به ارزشهایی باشید که به دست خود آنها را انتخاب و درونی ساختهاید. ارزشهایی که از ژرفای وجودتان میجوشد ودر اعمال و رفتارتان متبلور میشود. اگر با جدیت در جهت آرمان و ایدهآل خود پیش بروید، خواه با خواستهها و تمایلات دیگران موافق باشید و خواه مخالف، به لحاظ استقامت و عزم راسخ خویش، احترام و تحسین دیگران را به سوی خود جلب خواهید کرد. عنوان انسان نیرومند تنها شایسته افرادی است که در ستیز با موانع و مسایل، به تواناییهای خود ایمان آورده و با قاطعیت به پیش میتازند.

 

6- به خود نگویید که باید کاری را خوب انجام دهید. فقط این را به خود گوشزد کنید که انجام کار به مراتب مهمتر از هر چیزی است.

 

7- به خود اجازه ندهید که از خستگی یا بیماری به عنوان یک مفر استفاده کنید یا کاری را به بعد موکول کنید.

 

8- کلماتی نظیر امیدوارم، کاشکی و شاید را از واژگان خود خارج کنید.

 

9- از صحبت کردن راجع به ترسهای خود شجاعت بخرج دهید و ببینید که علت تاخیر در کارها به خودتان مربوط میشود یا نه.

 

10- به جای اینکه لحظات فعلی خود را صرف نگرانی از تعللهای خود کنید، مسوولیت این نقطه ضعف نامطلوب را به گردن بگیرید و در این لحظه زندگی کنید.

 

11- نحوه مقابله با مشکلات زندگی بستگی به باورهای شما دارد. مادام که ترس و تردید را از ذهن دور کنید و مرارتهای انجام یک کار را بپذیرید و وارد عرصه عمل شوید، طرح و نقشه خود را تحقق خواهید بخشید و به رضایت باطنی دست خواهید یافت.

 

12-بکوشید این احساس را در خود ایجاد کنید که خواسته شما امکان پذیر است و بگونهای تصورش کنید که گویی پیشاپیش رخ داده و راههای مختلف را آزمایش کنید. در آنصورت، خواسته شما نمیتواند از تحقق باز ایستد.

 

13- برای حفظ استقامت و قاطعیت اجازه ندهید که کمترین تردید و تزلزل در آگاهی شما رسوخ پیدا کند.

 

14- پشتکار داشته باشید. اما یکدنده نباشید. زیرا پشتکار از تمایل و شدن نشئت میگیرد و یکدندگی از عدم تمایل و نشدن. اگر فکر میکنید که نسبت به دیگران کم استعدادتر هستید، به یاد داشته باشید که با استعداد معمول و پشتکار غیر معمول میتوان به هر هدفی دست یافت.

 

15- خود را نسبت به دیگران دست کم نگیرید.

 

16- پیروزی هیچگاه آسان و سهل الوصول نیست. پیروزی آسان فقط در فیلمها یافت میشود.

روانشناسی - ازدواج و خانواده - به تعلل خود خاتمه داده و عملگرا باشید
:: مرتبط با: روانشناسی - اختلالات روانی , روانشناسی - ازدواج و خانواده ,
ن : alireza .......
ت : دوشنبه 12 خرداد 1393